Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021 memur alımı ilanları! VGM memur alımı başvuru şartları kriterleri ve kontenjanlar..

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021 memur alımı ilanları açıklandı. KPSS 2020/2 seçim rehberinin alınmasıyla memur alımı yapacak müesseselerin kontenjanları ve müracaat koşulları açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2021 seneyi ile birlikte lisans mezunları arasından memur, mühendis, kent tasarımcısı, müze tahlilcisi kadrolarına alım yapacak. İşte VGM tarafından KPSS lisans puanıyla alım yapılacak kadroların müracaat koşulları…

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021 memur alımı ilanları! VGM memur alımı başvuru şartları kriterleri ve kontenjanlar..
03 Ocak 2021 - 09:03 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 - 09:04

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul, İzmir, Ankara  kentleri başta olmak üzere pek çok memur alımı yapacak. ÖĞRENCİ SEÇME YERLEŞTİRME MERKEZİ 2020/2 KPSS seçim rehberinin  ÖĞRENCİ SEÇME YERLEŞTİRME MERKEZİ tarafından bülten edilmesiyle birlikte müracaatlara dair ayrıntılar netleşti. Lisan mezunlarının seçimleri arasında göstereceği kadro ve pozisyonlar belirli oldu.  Adayların VGM kadroları için müracaat yapabilmesi Eylül ayı içerisinde tertip edilen KPSS lisans oturumlarından zorunlu puanı almış olması gerekmektedir. Lisans mezunlar için yerleştirme işlemlerinde KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü memur alımı müracaatları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte VGM personel alımı müracaat ekranı…
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖĞRENCİ SEÇME YERLEŞTİRME MERKEZİ tarafından yayımlanan takvime göre adaylar açık olan kadro ve pozisyonlara 30 Aralık 2020 ile 7 Ocak 2021 tarihleri arasında müracaatta bulunabilecek. Müracaatlar için belirtilen tarih netlikle uzatılmayacaktır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

LİSANS MEZUNLARININ BAŞVURABİLECEĞİ KADROLAR!

Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleriyle gerçekleştirebilecek. Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz gerekmektedir. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü için yapılacak pozisyonlar;

Memur

Mühendis

Müze Araştırmacısı

Şehir Plancısı

BAŞVURU GENEL ŞARTLAR NELER?

İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

f) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

g) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.


YORUMLAR

  • 0 Yorum