SGK destekli özel hastane muayene ücretleri kaç TL? Özel hastane muayene ücretleri ne kadar?

​​​​​​​Yurttaşlarımız sıhhat hizmeti mevzularında devlet sağlık kurumularını seçim edebileceği gibi özel sağlık kurumuları da seçim edebilmektedir. Popülasyonun yoğun olduğu şehirlerde devlet sağlık kurumuları da çok yoğundur. Bundan davacı olan insanlar da daha basit hizmet alabilmek ve daha süratli rehabilitasyon olabilmek ismine özel sağlık kurumulara yönelmektedir. Özel sağlık kurumu tetkik fiyatları 2020 maliyetleri sağlık kurumulara göre ve hatta sağlık kurumu bünyesinde bulunan kısımlara göre farklılık göstermektedir. Ayrıca Sigorta ile anlaşmalı hastanelerde muayene ücretlerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır. Sigortasız kişiler de özel hastaneleri çoğunlukla tercih etmektedir. Peki özel hastane muayene ücretleri ne kadar? SGK destekli özel hastane muayene ücretleri kaç TL?

SGK destekli özel hastane muayene ücretleri kaç TL? Özel hastane muayene ücretleri ne kadar?
05 Aralık 2020 - 11:10 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 - 11:11
Özel sağlık kurumunda tetkik olmak, operasyon olmak ve analiz yaptırmak isteyenlerin merak ettiği tetkik fiyatı denetleme özel hekim, Profesör tetkik ve analiz fiyatları, özel hastane tetkik fiyatları 2020,özel hastane parası, yatak fiyatları, fiyat alınmayacak şahıslar, katılım hisseleri, Ümit sağlık kurumu, Medikal Park, Acıbadem sağlık kurumu ve öteki tüm sağlık kurumların tetkik fiyatları ve telefonları ile alakalı bilgileri inceledik. Özel sağlık kurumular tetkik fiyatlarına ek olarak katılım hisseyi almaktadır. 2020 seneyi için tanımlanan katkı hisseyi oranı 15,00 TL.’ dir. Katılım hissesini sigortalı olan her hasta sıhhat hizmeti aldığında ödemekle mükelleftir. Hasta tetkik olmak istediği kısım sekreterliğinden giriş yapar yapmaz bu değer tahsil edilmektedir. Peki özel hastane muayene ücretleri ne kadar? SGK destekli özel hastane muayene ücretleri kaç TL?

Katılım Payı Alınan Hastalar ve Ücretleri

Özel hastaneler muayene ücretlerine ek olarak katılım payı almaktadır. 2020 yılı için belirlenen katkı payı oranı 15,00 TL.’ dir. Katılım payını sigortalı olan her hasta sağlık hizmeti aldığında ödemekle yükümlüdür. Hasta muayene olmak istediği bölüm sekreterliğinden giriş yapar yapmaz bu bedel tahsil edilmektedir. Katılım payının istisnası bulunmamaktadır. Sigortalı olan her devletdestekli.com hastadan talep edilmektedir. Bu ücrete ek olarak her hastane muayene ücretini kendisi belirlemektedir. Bu nedenle hangi hastaneden randevu almak isterseniz görüşme sırasında ücreti de sormanızda yarar vardır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sayfasında ücret hesaplama penceresi bulunmaktadır. Hastane ismi, ilave bedel, muayene türü, muayene olunacak bölüm gibi bilgiler doldurularak hesaplama yapılmaktadır. Devlet hastanelerinde ise 2020 yılı için muayene bedeli 6,00 TL olarak belirlenmiştir. Sigortasız vatandaşlarımız için ise devlet hastanelerinde bir defaya mahsus olarak belirlenen muayene tutarı 50,00 TL’ dir.  Ücretleri sorgulamak için tıklayınız

Özel Hastane Muayene Ücreti İlave Ücret Alınmayacak Kişiler Kimlerdir?

Şeref aylığı alanlar ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kimselerden,
2330 sayılı kanun kapsamında aylık alan ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kimselerden,

Harp malulü olan ve bu bağlamda aylık alan kimselerden,

Yurt içi ve yurt dışında herhangi bir terör olayından zarar görenler, ölenler, öldürülen kişiler ve bunların ailelerinden,

Geliri asgari ücretin 1/ 3′ ünden az olan kişilerden ilave bedel talep edilmemektedir.
Muayene ücretlerini hemen inceleyebilirsiniz.

Özel Hastaneler İlave Ücret Alınmayan Sağlık Hizmetleri

Özel hastane ücretleri ilave ücret alınmayan sağlık hizmetlerini devam ederek görebilirsiniz.

Travma vakalarını,
Başka bir hastaneden sevk ile gelen vakalar
Acil servise gelerek yatışı yapılacak olan hastalar
Yoğun bakım hizmetlerinin,
Acil tıbbi müdahale uygulanan hastalar,
Yeni doğan sağlık hizmetleri,
Yanık tedavisi,
Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin hizmetler,
Kanser tedavileri radyoterapi, kemoterapi, izotop tedavileri vb.
Hemodiyaliz tedavileri

Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemler ilave ücret alınmaz.
Ayrıca Pandemi ilan edilen Covid-19 vakaları için özel hastanelere muayeneye tanı ve tedavi için giden hastalardan acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler, koronavirüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek.

Çıkan kanun kapsamında ise özel hastanelerin acil kısımlarından giriş yapan hastalar için ilave ücret talep edilmemektedir. Ayrıca muayene tutarı 100,00 TL.’ yi geçenler, hastalara detaylandırılmış olarak fatura vermekle yükümlüdür. Hastane yönetimi alınan ücretten nasıl ve ne şekilde yapıldığını kanıtlamakla mükelleftir. Bu şekilde herhangi bir bildirim yapılmaz ve devletdestekli.com çok fazla bedel alındığına dair bir tespitte bulunulursa şikayetler ALO 170 üzerinden ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı il müdürlüklerine şahsi başvuru ile yapılabilmektedir. Sağlık Uygulama Tebliği SUT ve Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından belirlenen yönetmelikleri uygulamayan kuruluşları, 100,00 TL. üzerinde talep edenlerin detaylandırılmış fatura ibraz etmek istemeyen özel hastaneleri ALO 170 ihbar hattı üzerinden veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı müdürlüklere şikayet edebilirler.

Özel Hastane Muayene Ücreti Sorgulama

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan sayfada ek ücret hesaplamaları yapılmaktadır. Bu sayfa üzerinde hastane, ilave ücret oranı, tedavi ve hastane türü, muayene olacağınız doktor bölümü, dahiliye bölümü gibi işlemlerinizi seçebilir ve hesaplama aracından hesaplayabilirsiniz. Ayakta, yatılı işlem veya muayene olduğunu belirterek hesaplamaları buradan görebilirsiniz. Dilediğiniz hastaneyi seçerek bu sayfadan fiyatlara ulaşabilirsiniz. Katılım payı 15,00 TL. ‘dir. Muayene işlemleri için gittiğiniz özel hastanelerde sizden 30,00 TL. ile 60,00 TL. arasında bir bedel istenebilir. Buradan sayfayı inceleyerek bilgi alabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet sisteminden de kolayca bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde devlet tarafından 32,00 TL. ödenmektedir. Hastaneler ise bu ücretlerin maksimum 2 katını hastadan isteyebilir. Özel hastanelerde muayene sonrası çok fazla bedel ödemek istemeyenler özel sağlık sigortası yaptırabilir ya da tamamlayıcı sağlık sigortası başvurusunda bulunabilirler. Özel hastaneler yönetmeliğinin 51. maddesi faturaların düzenlenmesi başlığını içermektedir. Bu maddeye göre herhangi bir şekilde tedavi edilen hasta için fatura düzenlenmesi zorunlu kılınmıştır. Hastaya sunulan hizmetin karşılığında alınan bedelin ise ayrıntıları ile fiş ya da faturada düzenlenmesi gerekir. Ayrıca sağlık hizmeti dışında sunulan yiyecek, içecek, telefon gibi ekstra ücretlerin de piyasa rayiç bedelinin üzerinde olmaması gerekmektedir.

Özel hastaneler yönetmeliği için tıklayınız.

Özel Hastane Muayene Ücretleri

Özel Hastane muayene ücretleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) tarafından düzenlenmektedir. Bazı hastaneler katılım payı dışında ücret almamaktadır. Bu sebeple diğer hastaneler ile arada bir fark meydana gelmektedir. Bu tutar muayene farkı olarak hesaplanmaktadır. Formül olarak belirtirsek; Katılım payı – Muayene ücreti = Muayene farkı bulunur. Aşağıdaki tabloda özel hastanelerin poliklinikleri ve bedelleri belirtilmiştir. Ülkemizde sağlık sektöründe hizmet veren Özel hastanelerin muayene fiyatı 2020 yılı güncel tarifeleri sizler için araştırdık.

POLİKLİNİK    MUAYENE ÜCRETLERİ    EN YÜKSEK ÜCRET    ÖZEL MUAYENE

Kadın Hastalıkları    15,00 TL.    73,00 TL.    80,00 TL. -100,00 TL.
Üroloji    50,00 TL.    56,00 TL.    60,00 TL. -100,00 TL.
Kardiyoloji    30,00 TL.    73,00 TL.    60,00 TL. -100,00 TL.
Nöroloji    25,00 TL.    62,00 TL.    40,00 TL. -80,00 TL.
Beyin Cerrahi    35,00 TL.    58,00 TL.    50,00 TL. -100,00 TL.
Göz Hastalıkları    40,00 TL.    49,00 TL.    40,00 TL. -100,00 TL.
Dermatoloji    25,00 TL.    54,00 TL.    40,00 TL. -100,00 TL.
Göğüs Hastalıkları    30,00 TL.    56,00 TL.    30,00 TL. -60,00 TL.
Kulak Burun Boğaz    30,00 TL.    51,00 TL.    30,00 TL. -60,00 TL.
Genel Cerrahi    25,00 TL.    60,00 TL.    30,00 TL. -60,00 TL.
Dahiliye    25,00 TL.    60,00 TL.    30,00 TL. -60,00 TL.
Ortopedi    30,00 TL.    51,00 TL.    30,00 TL. -60,00 TL.
Fizik Tedavi    30,00 TL.    54,00 TL.    30,00 TL -60,00 TL.
Yaşlı Hastalıkları    30,00 TL.    60,00 TL.    30,00 TL. -60,00 TL.
Plastik Cerrahi    40,00 TL.    56,00 TL.    30,00 TL.-60,00 TL.

Tabloda özel hastane muayene ücretleri 2020 fiyatları yer almaktadır. Bu tutarlar ortalama olarak belirtilmiştir. Her hastanede değişkenlik gösterse de tablo hemen hemen bu şekildedir. Dahiliye bölümüne muayene olmak isteyen bir hasta 25,00 TL. ile 60,00 TL. arasında bir ücret ödeyecektir. Kulak Burun Boğaz polikliniği ise 30,00 TL. ile 50,00 TL. arasında değişen bir bedele sahiptir. Tabi özel hastanelerin bir çoğunda durum çizelgede görüldüğü gibi değildir.


Profesör Özel Muayene Ücretleri

Devlet hastanelerde ve araştırma hastanelerinde profesörlere de özel muayene olabilirsiniz. Hoca farkı olarak özel muayene ücretlerinden fark alınacak olup, Fark olarak alınacak olan ücretin asgarisinin iki katından fazla olmaz. Yan, 2020 yılında asgari tutar 2.324 * 2 = 4.648,00 TL. olan bu meblağ asgari ücretin zamlanması ile beraber artış göstermiştir.

Tüm bu ücretler ile birlikte muayene tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.

Devlet hastanelerinde muayene tutarı: 6,00  TL.

Eğitim ve araştırma hastanelerinde: 7,00  TL.

Üniversite hastanelerinde: 8,00 TL.

İlaç masrafı olarak emeklilerden yüzde 10, çalışanlardan yüzde 20 kesinti yapılacak.

Reçeteler için 3,00 TL., üç kutudan sonrasında yazılacak olan ilaçlar için her bir tanesi için 1,00 TL.

Özel hastanelerde en fazla % 200 nispetinde fark,

Protez ve vücut haricinde kullanılan protezlerde % 10, %20 oranlarında tutar talep edilmektedir.

Profesörlere yaptırılan ameliyatlarda her bir ameliyat için unvanı olmayan doktorlara verilecek ücretler ile profesör ameliyatları içinde en fazla 1 kat fark olması gerekmektedir. Bu durumda ameliyat için ödenecek olan bedel ise 2.000,00 TL.  olduğunu farz edersek bu tutara profesör farkı olarak en fazla 1.000,00 TL. verilebilir. 10 bin liralık bir ameliyatta ise 5 bin lira vermek gerekecektir. Özel sigortası olan vatandaşlarda özel hastanelerde daha makul fiyatlara ameliyat olduklarından dolayı genel anlamda özel hastaneleri tercih etmektedirler.

Özel Hastanelerde Doktor Ücretleri (Doçent, Profesör ve Uzman Doktor)
Uzman doktor: 150 – 200,00 TL. arası
Doçent Doktor: 250-350,00 TL. arası
Profesör: 350-400,00 TL.

Arasında muayene ücreti almaktadır. Bu doktorlar 10 gün kontrol süresi verirler ve 10 gün içinde para ödemeden kontrole gelebilirsiniz. Ancak süre 10 günü geçerse yeniden muayene parası ödersiniz. 

Özel Hastanelerde Tahlil Ücretleri 

Röntgen, Tahlil, MR, Ultrason, EKG gibi tüm 2020 tahlil ücretlerini aşağıda görebilirsiniz.

Göğüs filmi fiyatı: 50-80,00 TL.
Kan tahlili ücreti: 50:100,00 TL.
İdrar tahlili ücreti: 50-200,00 TL.
Göğüs filmi fiyatı: 50-100,00 TL.
MR ücreti: 50-500,00 TL. 
Ultrason fiyatı: 50-500,00  TL.
EKG ücreti: 50-100,00 TL. 

Olarak yeniden ücrete tabidir. Tabi bu muayenelerin gereklilik derecelerine göre SGK tarafından karşılandığı gibi ücrete tabi durumlarda mevcuttur. Bu durumların tümü yönetmelikte yer almaktadır. Bu fiyatlar ortalama olup, asıl muayene bedelleri hastanelerden güncel olarak öğrenilebilir.

Özel Hastanede Kulak Temizleme Ücreti

Kulak yolunun tıkanması sebebi ile duyma kaybı, akıntı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, denge kaybı, kulakta zedelenme, acı gibi etkiler ortaya çıkabilir. Kulak yolunda kulak kiri denen buşon dolması sebebi ile kulak temizletme işlemini kulak, burun ve boğaz polikliniği olan tüm hastanelerde ve kliniklerde yaptırabilirsiniz.

Kulak temizleme ücretleri ise her hastaneye ve kliniğe göre değişiklik gösterir. Kulak temizleme ücreti için yaptığımız araştırmalar sonucunda;

SGK’lı olan hastaların ödeyecekleri tutarın %65’ini SGK karşılamaktadır. Geriye kalan tutarlar ise hastalar tarafından ödenir. Bu fiyatlar;

Özel hastanede kulak temizleme ücreti: 350,00 TL. ve 500,00 TL. arasındadır. 
Aile hekimlerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır.
Kuaförler ve güzellik merkezlerinde kulak temizleme ücretleri: 50,00 TL. ve 100,00 TL. arasında. 
Devlet Hastanelerinde ücretsiz olarak yapılır.
Özel kliniklerde ise 150,00 TL. ve 200,00 TL. arasındadır. 
Özel Hastanelerde Yatak Ücretleri 2020
Özel hastaneler de yatak ücretleri ise geçirilen operasyona ve geceliğine göre değişiklik gösterir. Özel hastanede ameliyat olup 5 gün bir yatış gerçekleştiren kişi, 1.500,00 TL.’nin üzerinde bir yatak, oda ve refakatçı parası ödeyebilir. Yatak ücretleri gecelik, haftalık, aylık olarak değişiklik göstermektedir. Her özel hastanenin oda ve yatak tutarı farklıdır. Operasyon ücreti + yatak ve oda tutarı ödeyerek tedavinizi olabilirsiniz. Ameliyat durumuna, odaya ve hastaneye göre bu fiyatlar değişir. Ayrıca devlet hastanesinde yatak parası ve oda masrafı alınmamaktadır, hiç bir bedel ödemeden işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.

Ümit Hastanesi Muayene Ücretleri Ne Kadar?

Özel Hastane Ameliyat Fiyatları

Özel hastanelerde yapılan ameliyatlar için SGK tarafından bazı tutarlar karşılanır. Geri kalan tutarlar ise vatandaşlar tarafından ödenir. Bu tutarları ve ameliyat olacağınız dalı aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Bu miktarlar hastanelere göre değişiklik gösterir. Ameliyat olmadan önce hastaneler ile görüşerek detaylı bilgileri öğrenebilir ve fiyatları öğrenebilirsiniz.

Ameliyat Olunacak Dal    Sosyal Güvenlik Kurumunun Ödediği Tutar    Özel Hastanenin Talep Edeceği Ücret
Kalça Eklemi Protezleri    2.646 TL.    5.292 TL.
Açık Prostat Ameliyatı    1.482,70 TL.    2.965,46 TL.
Katarak ve Lens İmplantasyonu    594,00 TL.     .188 TL.
Açık Safra Kesesi Ameliyatı    777.60,00 TL.     1.555,20 TL. 
Hemeroid Ameliyatı     488.48,00 TL.    976.97,00 TL. 
Apandist Ameliyatı     432,00 TL.     864,00 TL.
Kısırlık Tedavisi  Ameliyatı    370.76,00 TL.     741.53,00 TL. 
Normal Doğum    432,00 TL.    864,00 TL.
Genizeti Ameliyatı    346.03,00 TL.    962.06,00 TL.
Dizdeki Menisküsün Onarımı    1.202,69 TL.    2.405,38 TL.
Koroner By-Pass    –    Ek bir ücret talep edilmiyor.
Kapalı Safra Kesesi Ameliyatı    1.026 TL.    2.052 TL.
Kalp Kapakçığı Ameliyatı    –    Ek bir ücret alınmaz.
Sezeryan Doğum    486,00 TL.     972,00 TL.
Varis Ameliyatı    –    Ek bedel yoktur.
Bademcik Ameliyatı    617.87,00 TL.     1.235,75 TL.
Bir çok hastane operasyon öncesinde hastanın ödeyeceği yatak ve ameliyat parasını tedavi öncesinde tebliğ edebilir ve taahhütname imzalar. Yatak parası tedavi bedeli ile beraber belirlenir. Genel olarak özel hastanelerde ameliyatın türüne göre yatış ücretleri değişiklik gösterir. Günlük yapılan operasyonlarda bir ücret talep edilmez.

Yukarıda belirttiğimiz özel hastane ameliyat ücretleri ortalama fiyatlardır. 

Özel Hastane Göz Muayene Ücretleri 

Göz tedavisi için alınan fiyatlar özel hastanelere ve kliniklere göre değişiklik gösterir. Örneğin; SGK anlaşmalı özel hastaneler de bir hastaya muayene ücreti olarak 290,00 TL.+15,00 TL.= 305,00 TL. ücret belirler. Hastanın doktor seçimi ise bu fiyatı etkiler. Alınan göz hizmetine tüm muayeneler ve kontroller dahil olacaktır. Bu fiyatları öğrenmek için gideceğiniz hastanenin sekteri veya danışmandan bilgi alabilirsiniz.

3 Özel Hastane Muayene Ücreti Sorgulama
Özel Hastane Göz Muayene Ücretleri

Ümit Hastanesi Muayene Ücretleri Ne Kadar?

Ümit Hastanesi Eskişehir ilimizde kurularak sağlık hizmeti vermeye devam eden bir hastanedir. Yoğun bakımdan dermotolojiye, check-up’ tan diyetisyen birine kadar bütün birimleri bünyesinde barındıran geniş bir hastanedir. Ayrıca internet üzerinden tahlil sorgulama hizmeti de verilmektedir. Şekerbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası ile anlaşmalı bir kuruluştur. Birçok özel sigorta şirketi ile de anlaşması bulunmakta olup özel sigortanız var ise düşük meblağlar ödeyerek muayene olabilirsiniz. Anlaşmalı sigorta şirketleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Randevular online olarak ya da (0222) 335 03 35 numarası üzerinden kabul edilmektedir. Hastane Sağlık Bakanlığının hasta hakları yönetmeliğine uygun olarak hizmet vermektedir. Hastanenin muayenelerinin polikliniklere göre değişiklik göstermekte olup en fazla 80,00 TL.’ dir. 

Acıbadem Sağlık Grubu Muayene Ücretleri

Acıbadem Hastanesi Türkiye’nin en büyük özel hastanelerinden biridir. Ayrıca yurt dışında da sağlık hizmeti vermektedir. Tüm tıbbi birimleri bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca hastanede böbrek nakli, karaciğer nakli, kemik iliği nakli yapılmakta ve tüp bebek merkezi bulunmaktadır. Acı Badem Fiyat Sorgulama linkine tıklayarak, muayene ücretlerini talep edebilirsiniz.

Hastane bankalar ve özel sağlık sigortası yapan sigorta şirketleri ile anlaşmalı olarak çalışmaktadır. da Vinci adı verilen ameliyatlar robotlar ile yapılmaktadır. Ayrıca hastane bünyesinde doğuma hazırlık kursları da verilmektedir. Tüm şubelerde 4 boyutlu ultrason cihazı vardır. Acıbadem, Altunizade, Ataşehir ve Kozyatağı hastanelerinde açık MR cihazı bulunmaktadır. Ayrıca check-up yaptırmak isteyenler için her şubede bu işlem gerçekleştirilmektedir. Hastanede her türlü aşı yapılabilmektedir. 

Devlet hastanelerinin ve özel hastanelerin gecelik yatak ücretleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Doğum yapacak anneler için Devlet ve Özel Polikliniklerde alınacak olan ücretler hakkında bilgi almak için Özel Hastane Doğum Ücretleri hakkında ki araştırma yazımızı inceleyiniz. Bunun yanında doğum ücreti geri alma hakkında da hemen bilgi sahibi  olabilirsiniz.

Bursa Acıbadem Hastanesi

Bursa Acıbadem Hastanesi 133 yataklı bir hastane olup, en fazla % 200 ilave ücret alabilir. 444 55 44 Telefondan randevu alabilir, Kardiyoloji, Kalp ve damar cerrahisi, Pediatrik kalp ve damar cerrahisi, Tıbbi onkoloji, Radyasyon onkolojisi, Organ nakli ünitelerinde karaciğer nakli  ve böbrek nakli ile acil sağlık hizmetleri sunmaktadır.  Diğer branşlarda sözleşmeli olan hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi acil ve organ naklinde ilave bedel alınamaz.

İletişim: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Sümer Sok. No: 1 Telefon : (224) 270 44 44

Katılım Payı Alınan Hastalar ve Ücretleri

Muayene Ücretlerini Öğrenmek için Arayabileceğiniz Telefonlar

Anadolu Sağlık Merkezi

Anadolu Vakfı tarafından sağlık hizmeti verilmesi adına kurulmuştur. Hastanede 2010 yılından beri kemik iliği nakli gerçekleştiriliyor. 2002 yılından beri hastane Johns Hopkins Medicane International ile ortaklaşa çalışmalar yapmaktadır. Yapılan anketler sonucunda %83 hasta memnuniyeti olan bir hastanedir. Çok geniş bir hizmet alanına sahiptir. Yeni doğandan radyasyona, hematolojiden genel cerrahiye kadar ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü poliklinik hastane bünyesinde mevcuttur. Ulaşım açısından sıkıntı yaşayan hastalar için hastane servisleri bulunmaktadır. Şirketler, sigorta şirketleri, eğitim kurumları, bankalar ile anlaşmalı bir hastanedir. Fiyat talep formunu doldurarak fiyatlar hakkında detaylı bilgi almak da mümkündür. İstanbul Ataşehir ve Kocaeli Gebze’ de iki şubesi bulunmaktadır. 

Sigortası Olmayanlar Sağlık Ocağına Gidebilir mi? adlı yazımızı okudunuz mu? Özel hastaneler tarafından bakıldığında devletin bazı tutarları karşıladığı görülmektedir. Bu tutarların karşılanabilmesi için ise hastanenin Sosyal Sigortalar Kurumu ile anlaşmalı olması gerekmektedir. Hastadan talep edilecek olan tutar da maksimum bu ücretlerin iki katı olabilmektedir. Ödemelerin faturalandırılması ise zorunlu tutulmaktadır. Ayrıca yemek vb. ücretlerin de piyasa fiyatlarının altında olması gerekmektedir.

Özel ve Devlet Hastanelerinin yatak ücretlerini inceleyerek bilgi alabilirsiniz.

Özel hastane muayene ücretleri 2020 fiyatlarını ve doktor ücretleri ile ilgili tüm detaylar için sizlere iletişim numaralarını belirttik. Devam ederek hemen iletişim kurabilir ve muayene günü alabilirsiniz.

Samsun Özel Hastaneler ve Muayene Ücretleri

Samsun Medical Park: Hastanesinde muayene olmak isteyen sigortalı bir vatandaşın yaklaşık olarak şehirlere ve hastanelere göre 150,00 TL. ve 250,00 TL. arasında bir ücret ödemesi yaparak muayene olabilirsiniz. Bu hastanelerde muayene olmak isteyen kişiler site veya telefon numaralarını arayarak randevu alabilir.

Liv Hospital Samsun: Yaptığımız araştırmalar sonucunda bu hastanede muayene ücretleri doktor ve bölümüne göre değişiklik göstermektedir. 500,00 TL. ve 750,00 TL. arasında ücret ödeyerek muayene olabilirsiniz. 

Konya Özel Hastane ve Ücretleri

Özel Konya Farabi Hastanesi: Farabi hastanesinde muayene ücretleri SGK’ lı olan vatandaşlar için 140,00 TL. + yapılan tahlil ücret fiyatları, sigortasız olan kişiler için ise 250,00 TL. + tahlil ile fark ücretleri alınmaktadır. Muayene ve randevu için hastanelerden bilgi alabilirsiniz.

Özel Medova Hastanesi: Medova hastanesinde SGK’lı bir hasta için muayene ücretleri 150,00-200,00 TL. arasında, emekli olan bir hasta için 135,00- 150,00 TL. ve sigortasız muayene ücreti ise 250,00 TL. olmaktadır.

Kayseri Özel Hastane ve Muayene Ücretleri

Kayseri Özel Tekden Hastanesi: Kayseri’de bulunan Tekden hastanesinin muayene ücretleri, sigortalı bir hasta için 115,00 TL., emekli bir hasta için 100,00 TL. ve sigortasız olan hasta için 200,00 TL. ve 250,00 TL. olarak belirlenir. Tahlil ücretlerine göre ücret değişecektir.

Özel Erciyes Kartal Hastanesi: Sigortalı bir hasta için 200,00 TL.‘den başlamaktadır. Sigortasız hastalar için ise 250,00 TL. ve 300,00 TL. arasındadır. Tahlil ücretleri için fiyatlar değişmektedir.

Dünyam Hastanesi: Sigortalı olan bir hasta için 165,00 TL. ve sigortasız olan bir hasta için ise 220,00 TL. ve 250,00 TL. oranında tahlillerle beraber değişiklik göstermektedir.
Detaylı bilgileri hastanelerden alabilir ve randevu oluşturabilirsiniz.

İzmir Özel Hastaneler ve Muayene Ücretleri

İzmir Egepol Hastanesi: Muayene ücretleri bu hastanede ise sigortalı olan bir hasta için 175,00 TL., sigortası olmayan bir hasta için ise 245,00 TL. ve + tahlil ve tetkik ücreti alınmaktadır.

Özel Ata Sağlık Hastanesi: Bu hastanenin muayene ücretleri emekli bir hasta için: 100,00 TL., sigortalı bir hasta için 115,00 TL. ve sigortasız hasta için ise 250,00 TL. bir ücret ödeyerek muayene olabilirsiniz. Ayrıca bu ücretler bölüm ve tetkiklere göre değişmektedir.

Gaziantep Özel Hastane ve Muayene Ücretleri Ne Kadar?

Özel Deva Hastanesi: SGK’ lı bir hasta için muayene ücreti 85,00 TL.-100,00 TL., emekli bir hasta için muayene ücreti 40,00 TL.’dir (15,00 TL. maaşından kesilir.) Sigortasız bir hasta için ise ödenecek tutar 140,00 TL.’dir. Bu ücretler muayene ve doktora göre değişerek tahlil işlemlerine göre farklılık gösterir. Detaylı bilgiyi hastaneden öğrenebilirsiniz.

Özel Akademi Hastanesi: Sigortalı bir hastanenin muayene ücretleri 100,00 TL. ve 150,00 TL. olarak değişir. Emekli bir kişi için 57,00 TL. ve 100,00 TL. arasında, sigortasız bir vatandaş için ise ödenecek muayene tutarı 150,00 TL.’ dir. 

Antalya Özel Hastane Muayene Ücretleri

Antalya Özel Anadolu Hastanesi: Sigortalı bir hasta için 140,00 TL. ve 200,00 TL. arasında değişerek, sigortasız bir hasta için 370,00 TL. ve 450,00 TL. arasında değişiklik göstermektedir.

Özel Antalya Yaşam Hastanesi: Sigortası olmayan bir hasta için 250,00 TL. ve 500,00 TL. arasında, SGK’lı olan bir hasta için ise 95,00 TL.-150,00 TL. arasında muayene olabilirsiniz.
Bölümlere ve doktorlara göre ücretler değişiklik göstermektedir. Detaylı bilgileri hastanelerden alabilirsiniz.

Muayene Ücretlerini Öğrenmek için Arayabileceğiniz Telefonlar

Acıbadem Hastanesi: 444 5 544
Adatıp Sakarya Hastanesi: 0264 888 19 99
Medical Park Hastanesi: 444 44 84 
Özel Yalova Hastanesi: 0226 811 22 44 
Özel Ümit Hastanesi : 0222 335 0335
Özel Kocaeli: 0262 323 02 02
Özel Cihangir:  0 224 777 00 70
İzmir Can Hastanesi: 0232 715 40 00 
Cihan Hastanesi : 0 850 299 99 99


Ekonomiajansi.com 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum