SGK 2020 memur alım kadroları - SGK 2020 2. dönem mülakatsız memur alımı başvuru şartları nedir?

SGK 2020 2. dönem mülakatsız memur alımı başvuru şartları nedir? SGK'nın Avukat ve Memur kadrolarına personel ataması yapması bekleniyor.  Sosyal Güvenlik Müesseseyi Başkanlığı 2020 senesi ikinci dönem kamu personeli alımı duyuruyu geliyor. KPSS 2020/2 seçimleri ile yapılacak kamu personeli alımında kadrolar ve müracaat genel şartları yazımızda. KPSS tercihleri ile SGK'ya yapılacak memur alımı tercihleri 30 Aralık günü başlayacak ve 7 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.

SGK 2020 memur alım kadroları - SGK 2020 2. dönem mülakatsız memur alımı başvuru şartları nedir?
23 Aralık 2020 - 09:46 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 - 09:47
Ekonomiajansı.com  / Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2020 yılı 2. dönem kamu personeli alımı için bekleyiş sona eriyor. Sosyal Güvenlik Başkanlığı, KPSS 2019/2 ve KPSS 2020/1 seçimleri kapsamında memur alımı yapılmıştı. 2019/2 seçimlerinde SGK bünyesine 225 kamu personeli alımı yapılmıştı. 2020/2 seçimlerinde ise 1400 kamu personeli alımı yapılmıştı. 2020/2 seçimlerinde de yeniden 1000 ortamı kamu personeli alımı yapılması bekleniyor. 

KPSS 2019/2 VE 2020/1 TERCİHLERİNDE

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, KPSS 2019/2 ve KPSS 2020/1 tercihleri kapsamında memur alımı yapılmıştı. 2019/2 tercihlerinde SGK bünyesine 225 kamu personeli alımı yapılmıştı. 2020/2 tercihlerinde ise 1400 kamu personeli alımı yapılmıştı. 2020/2 tercihlerinde de yine 1000 civarı kamu personeli ataması yapılması bekleniyor. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

- Türk vatandaşı olmak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)


- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

- 2020 KPSS 'den geçerli puan almış olmak.

ALIM YAPILACAK 2 KADRO

SGK'nın Avukat ve Memur kadrolarına personel ataması yapması bekleniyor. 

İLAN TARİHİ

KPSS tercihleri ile SGK'ya yapılacak memur alımı tercihleri 30 Aralık günü başlayacak ve 7 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum