MSB son dakika kara kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları nedir? personeltemin.msb.gov.tr: MSB başvuru ekranı ve şartları...

personeltemin.msb.gov.tr: Sözleşmeli erbaş ve erler, vatani vazifesini yapmakta olan mükellef erbaş ve erlerin yapmış oldukları vazifelerin benzerini yapmak üzere, belli bir fiyat karşılığında kritik ve uygun bakılan erbaş ve er kadrolarında bulunan asker şahıslardır. Sözleşmeli erler için üç yıllık bir sözleşme imzalanması gerekir, ilk sözleşmenin ardından en az bir yıl en fazla üç yıllık sözleşme yinelenir. Sözleşme süresince yedi yıl çalışan kişiler için yeniden sözleşme yapılmaz. Peki MSB son dakika kara kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları nedir? İşte başvuru kılavuzu ve ekranı

MSB son dakika kara kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları nedir? personeltemin.msb.gov.tr: MSB başvuru ekranı ve şartları...
22 Aralık 2020 - 10:47 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 - 10:48
Ekonomiajansı.com  / Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sayfasından Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2021/1 sözleşmeli er temini duyurusu yayımlandı. Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.  Peki MSB son dakika kara kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları nedir? İşte başvuru kılavuzu ve ekranı... 

DİKKAT:

1.     Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek "Bilgilerim" kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

2.     Adaylar, eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.

3.     Adaylar, Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir.

4.     Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar ise Askerlik Durum Belgelerini e-devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).


5.     MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden;
       
a.    FYT'ye katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" ve
     
  b.    "FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" ile sınava katılacaklardır. Rapor ve Muvafakat Yazısı örnekleri kılavuza eklenmiştir. 

6.    Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

UYARI: 

1.    MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca; güvenlik formu, dosya, zarf, kalem ve silgi gibi malzemeler istenmemektedir. Yol güzergahındaki ve Nizamiye önündeki seyyar satıcılara/büfelere kesinlikle itibar etmeyiniz Sınav salon görevlileri tarafından sizin için sınav salonunda kalem ve silgi hazır bulundurulacaktır.

2.    Sınav günü kılavuzda belirtilen belgeleri pembe karton dosya içerisinde getirmeniz yeterlidir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru Koşulları:

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan,
müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre

25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar),
Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan,
düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve

25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 tarihi ile 31 Aralık 2000 tarihleri arasında
doğanlar),

(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne
sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman
jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(
6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş,

genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı
askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve
organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel
taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet
sırlarını açığa vurma suçlarından,

(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar,
üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza
Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha
fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere
yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış
ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan,
askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından
Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,

(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler
içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla
olabilir.),

(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları 
7/15
taşımak,

(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum
veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya
evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi
aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr
internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında

(Ek-1) belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen
silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra Ek-4’te bulunan dilekçeye
başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk
amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgelerinin
hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını
müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını
müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

(3) Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet
sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar
güncellenebilecektir.

(4) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj
(SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adaylar kendilerinin ya da kendilerine
ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan
etmekle sorumludurlar.

(5) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen
tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına
katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip
ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik
hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik komutanları tarafından hatırlatılacaktır. Bu sebeple
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri
engelleyecektir.

UYARI: İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular
kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.


Sözleşmeli Er Başvuru Klavuzu için TIKLAYIN

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum