Limited şirket nedir? Şirket nasıl kurulur? Limited şirket nasıl kurulur, kurma ücreti nedir?

Limited şirket nasıl kurulur, kurma ücreti nedir? Limited şirket nedir? Reel veya tüzel şahsiyette, bir veya birden daha çok birey tarafından kurulan şirketlere, Limited Şirket denilmektedir. 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7099 rakamlı Kanun ile Limited Şirket’in kuruluşu tek bir yerde bir araya gelmiştir ve artık tek bir noktadan kurulduğu için de kuruluş süreci basitleştirilmiştir.

Limited şirket nedir? Şirket nasıl kurulur? Limited şirket nasıl kurulur, kurma ücreti nedir?
25 Aralık 2020 - 11:23 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 - 11:24
Ekonomiajansı.com  / Limited şirket nasıl kurulur, kurma ücreti nedir? Limited şirket nedir? Şirket nasıl kurulur? Limited şirket kontratı, artık Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde imza atılmaya başlanmaktadır. Evvelki uygulamada Türk Ticaret Kanunu (TÜRK TARİH KURUMU), şirket kontratının ticaret sicili müdürü/destekçisi huzurunda imza atılmasına müsaade etse de, bu fiilen uygulanamıyordu ve limited şirket kuruluşu için notere gitmek lüzumluydu. Yapılan farklılık ile birlikte limited şirket kurucularının kontrattaki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırıldı. Şirket ismine imzaya yetkili kimselerin imza beyanının, rastgele bir ticaret sicili müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilmesi uygulaması getirilmiştir.


Limited Şirket Kurmak İçin Gereken Belgeler


Limited şirket; 6762 Rakamlı Türk Ticaret Yasayı gereği; 503’üncü maddesinde iki ya da daha fazla reel veya tüzel şahıs tarafından; ticaret unvanı altında kurulan, ortakların sorumluluğu koymaya vaat ettikleri anapara ile mahdut ve temel anaparası muayyen olan şirkettir. Ancak yeni tertip etme ile beraber, limeted şirketlerin sadece tek ortağı olabilmektedir. En fazla ortak rakamı ise 50 olarak tanımlanmıştır. En az on bin Türk lirası anapara taaahhüdü gerekmektedir. Bunun yanı sıra, hisse sahibi olacakların 25 liradan daha fazla yatırmış olması gerekmektedir.

Limited şirket kurmak için gereken evraklar ise kısaca; arzuhal, Kuruluş Bildirim Formu, Noter Tasdikli Kontrat, İkametgah Evrakı, Oda Kayıt Bildirisi, Anaparanın Yatırıldığına Dair Dekont, Kira Sözleşmeyi olmaktadır.

Limited şirket ile yasalar çerçevesinde tanımlanmış ve kararlaştırılmış her türlü ticari faaliyet reelleştirilebilir. Ancak bu safhada öğrenilmesi gereken bankacılık ve sigortacılık sektörü için limited şirket kurulamayacağıdır. Şirket kurulurken yapılan kontrattaki kararlara göre tüm ortakların yetki ve hisseleri de bulunmaktadır.

Limited Şirket Nasıl Kurulmaktadır?

Limited şirket kuruluş düzeyinde muhtelif lüzumlulukların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunların başında ticaret unvanını tercih etmek gelmektedir. Bunun yanı sıra; seçilen ticaret unvanını ve imzaya yetkili bireylerin unvanının altına atacakları imzalarını notere tasdik ettirmeleri, anaparanın on binde dördü oranındaki meblağı Rekabet Müesseseyi’nun hesabına yatırmaları, biri hakikat olmak üzere üç nüsha şirket ana kontratını 15 gün içinde şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda yetkili olan ticaret sicili memuriyetine tescil ettirmek ve noter tasdikli imza şartnamesini teslim etmek gerekmektedir. Bunun yanı sıra Türk Ticaret Yasayı’nun 511 inci maddesinde ifade edilen bilgileri kapsayan kayıt şartnamesini ticaret sicili memuriyetine teslim etmek de gerekmektedir. Limited şirketi kurmak için öbür ehemmiyetli hususular ise; Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29 uncu maddesine göre tertip edilecek olan taahhütnameyi ticaret sicili memuriyetine teslim etmek ve Şirket kurucularının reel şahıs olması vaziyetinde onaylı popülasyon cüzdanı sureti ile ikametgâh ilmühaberlerini ticaret sicili memuriyetine teslim etmektir. Eğer şirketin kurucuları tüzel şahıs ise; yetkili ünitelerin noter onaylı olan iştirak kararlarını ticaret sicili memuriyetine teslim etmek gerekmektedir. Bununla beraber aynı anapara mevzubahisi ise aynı olan anaparanın değerini ifade etmek için duruşma bilirkişi tespit kararı ve duruşmaca onaylı bilirkişi raporunu ticaret sicili memuriyetinde tescil ettirmek de gerekmektedir. Vergi ve sosyal güvenlik kaydı için şirket kuruluş arzuhali formunu ticaret sicili memuriyetine iletmekle beraber firmanın faaliyet gösterdiği bölgedeki yetkili olan ticaret odasına veya ticaret ve sanayi odasına kaydetmek de gerekmektedir. İşletmenin ve ticaret unvanının patent edildiğini gösteren duyuruyu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlatmak gerekmektedir.

Limited Şirket En Az ve En Çok Kaç Kişi İle Kurulur?

Limited Şirket en az iki en fazla elli kişi ile kurulabilir. LTD şirketler ortak sayısı 20 üzeri ise iç denetçi bulundurmak zorundadır.

Limited Şirket Kararlar Nasıl Alınır?

Limited Şirket’te kararlar oy çokluğu ile alınır.

Limited Şirkette Bulunması Mecburi Birimler Nelerdir?

Limited şirkette bulunması gereken mecburi birimler genel kurul ve yöneticilerdir. Genel kurul; limited şirketlerde bulunması zorunlu bir birimdir. Limited şirket ortaklarının genel haklarını, şirketin idari halini ve mali durumlarını görüştükleri, çoğunlukla 3 ayda bir düzenlenen toplantılar olarak ifade edilebilir. Yöneticiler ise genel kurul tarafından; şirketi temsil eden ve aynı zamanda idare eden müdürlerdir. Atamaları da genel kurul tarafından yapılmaktadır.

Limited Şirket Kurma Ücreti Nedir?

Genel itibariyle limited şirket kurma ücreti; sermaye, müdür sayısı, kira tutarı ve sektör maliyetleri gibi birçok unsura göre belirlenen ve standart olmayan ücretlerdir. Bunun yanı sıra şirketin kurulduğu şehir de ücreti etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkar. Genel olarak standart bir ücret söz konusu olmasa da sermayenin en az 10 bin TL olması ve tek ortak ile tek müdür alınması zorunludur. Kalan masrafların mali müşavir ile görüşülmesi daha sağlıklı olacaktır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x