KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu binlerce memur atama tercihleri e devlet başvuru ekranı: 2828 kapsamında (2828 nedir?)

En az ilköğretim mezunu binlerce KPSS şartsız memur atama tercihleri e devlet başvuru ekranı: Bakan açıkladı! 2828 rakamlı yasa kapsamında devlete 1093 memur ataması yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir güncel haber açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk açıklamasında, devlet gözetmesi altında yetişmiş, devlet gözetmesinden yararlanmış 1093 genç için atama yapılacağını açıkladı. Aile Bakanlığı resmi internet adresi üzerinden tercih kılavuzu yayımlandı ve başvurular başladı. 

KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu binlerce memur atama tercihleri e devlet başvuru ekranı: 2828 kapsamında (2828 nedir?)
30 Aralık 2020 - 11:18 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 - 11:19
Ekonomiajansi.com  / En az ilköğretim mezunu binlerce KPSS şartsız memur atama tercihleri e devlet başvuru ekranı: 2828 kapsamında (2828 nedir?) Kamuya en az ilkokul mezunu adaylar arasından memur soyması için rehber yayımlandı. 2828 rakamlı yasa kapsamında yapılacak memur soymasında KPSS koşulu olmayacak.  Bakan Selçuk yerleştirme işlemlerinde seçimde bulunacak hak sahiplerinin öğrenim seviyelerine göre dağılımlarının ise ilköğretim, ortaokul seviyesinde 364, ortaöğretim seviyesinde 581, ön lisans seviyesinde 73 ve lisans seviyesinde 75 olduğu bilgisini paylaştı.
 


SON BAŞVURU 10 OCAK 2021

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki müessese ve kuruluşlarda yetişen, buralarda gelişen ve kamuda istihdam hakkı kazanmış gençlerin seçim işlemlerinin başladığını açıklayan Bakan Selçuk, müracaatların 10 Ocak tarihine kadar e devlet kapısı üzerinden alınacağını açıkladı. 

EN AZ İLKÖĞRETİM MEZUNU

Bakan Selçuk yerleştirme işlemlerinde seçimde bulunacak hak sahiplerinin öğrenim seviyelerine göre dağılımlarının ise ilköğretim, ortaokul seviyesinde 364, ortaöğretim seviyesinde 581, ön lisans seviyesinde 73 ve lisans seviyesinde 75 olduğu bilgisini paylaştı.

Bakan açıklamasında,  "Bakanlık olarak, gençlerimizin korunması ve yaşama en iyi biçimde hazırlanması için tüm olanakları seferber ediyoruz. Devlet gözetmesinde gelişen çocuklarımızın iş yaşamına başlayarak ülkemizin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek yaşamlarını basitleştirmeye, umutlarını kuvvetlendirmeye, ailemizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.


TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Aile Bakanlığı resmi internet adresi üzerinden tercih kılavuzu yayımlandı ve başvurular başladı. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak.
b) 18 yaşını tamamlamış olmak.
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak
e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamaları,
Kılavuzda yer alan “İşçi” kadroları için;
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen
askerlik şartını taşımak.
g) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin
devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan
raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli
olmamaları. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel
olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar
tarafından karar verilecektir.)
h) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

2828 SAYILI KANUN NEDİR? KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

2828 sayılı sosyal  hizmetler kanunun kapsamında yapılacak memur atamasında tercih yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

a. Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,

b. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden,

c. 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür.

Bu nedenle yapılacak yerleştirme işlemlerine yalnızca yukarıdaki şartları taşıyan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bu şartları taşıdığının kontrolü yapıldıktan sonra hak sahibi olduğu belirlenen kişiler katılabileceklerdir.

BAŞVURU

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ


https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-hizmetler-kanunu-kapsaminda-ise-yerlestirme-tercih-islemleri

Tercih başvuruları e Devlet üzerinden yapılıyor. Yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA kısmına tıklayıp e Devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda tecihlerinizi yapabilirsiniz.


 

YORUMLAR

  • 0 Yorum