KPSS 60 puan ile İtfaiye Eri alım ilanı başvuru ekranı! 2021 İtfaiye Eri alım başvuru şartları neler?

2021 İtfaiye Eri alım başvuru şartları neler? KPSS 60 puan ile İtfaiye Eri alım ilanı başvuru ekranı.. KPSS 60 puan ile İtfaiye Eri alım duyuruyu! Çorum Belediyesi bünyesinde bünyesinde 657 rakamlı Devlet Memurları Yasası’na tabi olarak istihdam edilecek adaylar için müracaata ait koşullar ve zorunlu evraklar duyuru ile duyuruldu. İşte 2021 İtfaiye Eri memur alımına ait ayrıntılar…

KPSS 60 puan ile İtfaiye Eri alım ilanı başvuru ekranı! 2021 İtfaiye Eri alım başvuru şartları neler?
06 Ocak 2021 - 09:36 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 - 09:37

2021  İtfaiye Eri alım başvuru şartları neler? KPSS 60 puan ile İtfaiye Eri alım ilanı başvuru ekranı... Çorum Belediyesi KPSS 60 puan ile 12 İtfaiye Eri yapacağını duyurdu. Belediye bünyesinde 657 rakamlı Devlet Memurları Yasayı’na tabi olarak istihdam edilecek itfaiye eri adayları sözlü ve yazılı imtihana tabi yakalanacak. Yayınlanan bülten ile müracaat koşullar ve tarihine ait tüm ayrıntılar açıklanırken özel müracaat koşulları mısırda belirtildi. İşte İtfaiye eri memur alımına ait merak edilenler… 

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çorum Belediyesi İtfaiye Eri alımı müracaatları 4 Ocak 2021 tarihinde başladı. Adaylar 8 Ocak 2021 tarihi saat 17.00’ye kadar müracaatlarını bitirebilecek. Müracaatlar mesai günlerinde saat 08:00-17:00 saatleri arasında alınacak.

Adaylar, müracaatları Çorum Belediyesi İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğüne zorunlu evraklar ile birlikte bizzat müracaatta bulunacak. 

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çorum Belediyesi İtfaiye Eri alımı başvuru şartları yayınlanan resmi ilan ile tüm adaylara duyuruldu. İşte başvuru şartları;

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

GEREKLİ BELGELER NELER?

a) Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemizin internet sayfasından www.corum.bel.tr temin edilecektir.

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

i) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

j) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi (Sadece bir kadro için başvuruda bulunabilir)

 


YORUMLAR

  • 0 Yorum