Hizmet Birleştirme İşlemi Ne Zaman Yapılır? Emekli Sandığı Hizmet Birleştirme Dilekçesi Nasıl Yazılır?

​​​​​​​Emekli sandığı hizmet birleştirme dilekçesi nasıl yazılır? hizmet birleştirme işlemi ne zaman yapılır? Gerek kamu sektörü olsun gerek özel sektör olsun yaşamlarında emek vermiş tam şahıslar için emeklilik ehemmiyetlidir. Senelerce emek verildikten sonra karşılığının parasal bir birikim olduğu emeklilik, tam şahıslar için yaşlılık yaşamının bir teminatıdır. Memurların emeklilik işlerinin yürütüldüğü sisteme Emekli Sandığı denir. Toplumsal Sigortalar Müesseseyi ve Bağ Kur’a oranla daha avantajlı olan Emekli Sandığı, hizmetleri açısından da daha avantajlı bir emeklilik sistemidir. Emekli Sandığı verdiği hizmetleri istikametinden şu biçimde sıralanabilir: Sağlık desteği, dul ve öksüz aylığı, emeklilik ve malullük aylığı gibi aylıkların verilmesi, Toplu ödeme, ev kredisi ve ev sağlama, giyecek ve besin desteği, aile desteği, mektep desteği, doğum desteği ve göç tahsisatları

Hizmet Birleştirme İşlemi Ne Zaman Yapılır? Emekli Sandığı Hizmet Birleştirme Dilekçesi Nasıl Yazılır?
18 Aralık 2020 - 09:52 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 - 09:53
Emekli sandığı hizmet birleştirme dilekçesi nasıl yazılır? hizmet birleştirme işlemi ne zaman yapılır? 2008 senesinde reelleştirilen Toplumsal Güvenlik Reformu ile Bağ Kur ve SOSYAL SIGORTALAR KURUMU tek çatı altında birleştirilmiştir. Toplumsal Güvenlik Reformu altında birleşen Bağ Kur ve SOSYAL SIGORTALAR KURUMU emeklilik sistemleri ile hizmet birleştirme yasayı yürürlükten kaldırılmış oldu. Bu reformdan sonra rastgele bir hizmet birleştirme usulüne gerek kalmamıştır. Fakat emeklilik sistemine bağlı olarak çalışanlarda gidişat değişiktir. Peki emekli sandığı hizmet birleştirme arzuhali nasıl yazılır? Emekli sandığı hizmet birleştirme işleminden faydalanmak isteyen bireyler Toplumsal Güvenlik Müesseseyi’na müracaatta bulunarak yazılı bir arzuhal verilmelidir.

Emekli Sandığından evvel, Bağ Kur ya da Toplumsal Sigortalar Müessesesine bağlı olarak çalışmış bireylerin emek harcama zamanları öbür emeklilik sitemlerinden fazla olması vaziyetinde Emekli Sandığından emekli olmak muhtemel olabilecektir.

Hizmet birleştirme işlemi, çalışanın memurluğa başlamadan evvel memurluk içinde 4A ya da 4B olarak geçen zamanın birleştirilmesi işlemidir.

Emekli Sandığı İle Hizmet Birleştirmenin Faydaları Nelerdir?

Emekli Sandığından emekli olmak isteyenler için hizmet birleştirme yapmak her istikametiyle avantajlıdır. Hizmet birleştirme işlemi emekli sandığı için faydalarını şu biçimde sıralayabiliriz:

Hizmet Birleştirme erken emekli olmanın önünü açar,


Memurluktan evvel emek verilen sektörlerdeki emek vakitleri ve primlerde dikkate alınır,
Hizmet birleştirme ile yurttaşın emekli ücreti daha yüksek olabilmektedir,
Yurttaşın memurluğu sırasında ölümü halinde, servetçilerine kalacak aylık öbürlerine oranla daha fazla olacaktır,

Memurun yıllık izinlerindeki kıdeminde de belli müddet beklemesine gerek kalmadan daha kısa zamanda kıdem sıçrayabilir,

Hizmet birleştirmenin Emekli Sandığı üzerindeki faydaları bu biçimdedir. Emekli sandığı hizmet birleştirme dilekçesi alakalı müesseseye eriştirilerek emeklerinizin karşılığını almanız muhtemeldir.

SGK İle Hizmet Birleştirme

Memur, misyon yaptığı kamu müesseseyi yönetlerince hizmet birleştirmesi yapması muhtemeldir. Toplumsal Güvenlik İl Müdürlüğünden, Kamu İdaresinin işyar hakkından ayrıntılı bilgi alması ile hizmet birleştirme işlemini reelleştirilir. Hizmet Birleştirilmesi için senenin 360 günü ve her ay 30 gün olarak hesaplama yapılır. SGK Hizmet Birleştirmesi uygulaması yapılamayacak vaziyetler şu biçimdedir:
 
Memurun, misyonundan dolayı malullük oluşmuş ise,
Memurun iş kazası geçirmesi gidişatında,
Memur iş hastalığı geçirmiş ise,
Memurun vefatı durumunda,
Hizmet Birleştirmesi uygulaması yapılmaz. SGK Hizmet birleştirme işlemi için alakalı müesseseye arzuhal yazılacağı gibi, arzuhali Toplumsal Güvenlik Müesseseyi merkezine bizzat ya da e-biçiminde de eriştirmek muhtemeldir.

SGK İle Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır?

SGK Hizmet Birleştirme koşullarının sağlanması halinde, hizmet birleştirme arzuhali örneği ile yazılan arzuhalin iletilmesinden itibaren müracaatı alan müessese, yurttaşın öteki müesseselerdeki hizmet vakitlerini Toplumsal Güvenlik Müessesesinden temin edecektir. Buna ek olarak yurttaştan istenecek dokümanlar, yazılı müracaatın hakikati, geçmiş hizmet vakitleri ve hasılat vaziyetini gösteren dokümanlar olacaktır. Bu dokümanlar Toplumsal Güvenlik Müessesesine bildirilir. Bu evrede aylığın hangi müessese tarafından bağlanması gerektiğine açıklılık getirilir.

SGK Hizmet Birleştirme Süresi Ne Kadardır?

SGK hizmet birleştirme süresi, müracaat yapanların rakamının çok olmasından dolayı uzun sürebilmektedir. Bazen 6 ay bazen de 1 seneye kadar uzamıştır. Bu vakit yurttaşların parasal ve manevi kayıplarına neden olmuştur. Buna ek olarak, arzuhal verilirken yanlış yazılan bilgilerden dolayı da aksaklıklar ve mağduriyetler alana gelmiştir.

Bu açıdan hizmet birleştirme arzuhalinin yanlış ve yetersizsiz yazılarak müesseseyi verilmesi gerekir. Arzuhal müesseseye verilerek, SGK hizmet birleştirme denetleme işlemleri arzuhal ile beraber yapılacaktır. Yoğunluk yaşanması halinde bu vakit farklılık göstererek 15 gün ile 3 ay arasında hizmet birleştirme müracaat işlemi sonuçlanır.

Hizmet Birleştirme İşlemleri Geriye Yönelik Prim Nedir?

Emekli olacak yurttaşın, emekli olmadan evvel SOSYAL SIGORTALAR KURUMU ya da Bağ Kur primleri ödenmiş ise son 7 yıllık dönem baz alınarak hesaplama yapılır. Bu 7 senede hangi müesseseye prim uyumuş ise o müesseseden emekli olmak muhtemeldir. Hizmet müddetleri denk ise Emekli Sandığı, Bağ Kur ya da SOSYAL SIGORTALAR KURUMU’dan son olarak bağlı olunun müessese üzerinden aylık bağlanabilir.

Böyle bir gidişatta geriye yönelik prim ödeyerek son 7 senelik hizmet süresi temel alınmış olur. Daha açıklayıcı olmak gerekirse şayet, emeklilik arzuhali verildikten itibaren son 7 senenin 3,5 yılı hangi müesseseye prim uyumuş ise o müesseseden emekli olunabilmektedir. Hizmet birleştirmesi yapmak isteyen şahıslar bu vaziyeti göz önünde bulundurabilir.

Hizmet Birleştirme Dilekçe Örneği

Hizmet Birleştirme arzuhali ve dikkat edilmesi gereken hususlar şu biçimdedir:

Arzuhalin verileceği müessesenin ismi, en üste ve ortalayarak yazılmalıdır. Örneğin: “Toplumsal Güvenlik Müesseseyi…. İl Müdürlüğü’ne” biçiminde,
Paragraf açılarak kısa bir bilgi verilebilir. Örneğin: “Hali Hazırda Müdürlüğünüzde……………………olarak çalışmaktayım. Daha evvel Bağ Kur – SOSYAL SIGORTALAR KURUMU’da geçen hizmetlerimin şimdiki hizmetim ile birleştirilmesinin gereğini talep ederim” biçiminde,
Talep edilmesinin ardından sağ alt tarafa tarih atılır ve tarihin altına ad soy ad yazılır ve en alta da imza atılır. Sonrasında ise sol alt kısma ise açık adres yazılır,
Yazılan adresin sol alta yazılarak sol kısma geçememesine itina gösterilmelidir. T.C. kimlik numarası, SOSYAL SIGORTALAR KURUMU-Bağ Kur sicil numarası ve son olarak sigortanın geçmiş olduğu şehir yazılır,
En alt sol kısıma ise popülasyonla alakalı tam bilgiler girilerek doğum yeri, popülasyona kayıtlı olunan şehir-ilçe, anne ismi, baba ismi, cilt no, sıra no ve aile sıra no sırası yazılarak arzuhal bitirilmiş olur.
Emekli sandığı hizmet birleştirme arzuhali için tüm bu bilgilerin noksansız alt alta sırayla ve en ehemmiyetlisi anlaşılır biçimde yazılması gerekir.

Hizmet Birleştirme İşlemi Ne Zaman Yapılır?

Emeklilik zamanı gelmeden hizmet birleştirme işlemi yapılması gerekir. Hizmet birleştirme işlemi ne kadar evvel yapılırsa o kadar yararlı olacaktır. Hizmet birleştirme işlemine müracaat etilmesi gereken zaman ne kadar geçe bırakılırsa, yurttaşın emekli aylığına yansıyacak kademenin düşük olması mevzubahisi olacaktır. Şayet emekli olmadan evvel hizmet birleştirme işlemi yapılmazsa, işyar olmadan evvelki hizmet, emekli aylığını artırsa dahi hizmet birleştirme olası olmayacaktır.

Hizmet Birleştirme İçin Değişik Öğrenilmesi Gerekenler

Hizmet Birleştirme hesaplama işlemleri müesseseler aracılığıyla en doğru biçimde yapılmaktadır. İnternet üzerinden hizmet birleştirme hesaplama yaptığını açıklayan hesaplara güvenilmemesi gerekir. Zira internet üzerinden girilecek bireyler bilgiler ile, sayfalar sizin popülasyon bilgilerinizi alır ve güvenliğiniz tehdit altına girebilir. Bu açıdan en net bilgiyi Toplumsal Güvenlik Müesseseyi aracılığıyla almak en doğrusu olacaktır.


Ekonomiajansı.com 

YORUMLAR

  • 0 Yorum