Gardiyan alımı 2021 ne zaman? Gardiyan alımı 2021 şartları neler? 2021 yılı gardiyan ve İKM maaşları ne kadar?

​​​​​​​2021 yılı gardiyan ve İKM maaşları ne kadar? Gardiyan alımı 2021 ne zaman? Gardiyan alımı 2021 şartları neler? suali KPSS imtihan neticelerinin açıklanmasının ardından en fazla merak edilen mevzuların başında gelmeye başladı. KPSS sonuçlarını bilen binlerce birey gardiyan olabilmek için müracaatlar hakkında bilgilenmek istiyor. Peki Gardiyan alımı 2021 koşulları neler? İnfaz Koruma Memuru (İKM), Gardiyan maaşları 2021 yılı ile birlikte 4.600 TL oldu. Gardiyanların alacakları net maaşlara hizmet yeri, hizmet süresi, ilave tazminat ödemeleri de ekleniyor.

Gardiyan alımı 2021 ne zaman? Gardiyan alımı 2021 şartları neler? 2021 yılı gardiyan ve İKM maaşları ne kadar?
31 Aralık 2020 - 09:45 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 - 09:46
2021 yılı gardiyan ve İKM maaşları ne kadar? Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) en az lise mezunları arasından katip alımı yapılacağını duyurdu. Alımlar 10 değişik kentte ceza infaz müesseseyi katibi alımı yapılacak. İlanda ikamet koşulu olmadığı, bir adayın istediği kente müracaat yapabileceği bilgisi verildi. 160 katip alımı için toplamda 3200 şahıs klavye ziyaretine çağrılacak. Peki Gardiyan alımı 2021 ne zaman? Gardiyan alımı 2021 koşulları neler? İşte ayrıntılar...

2021 İKM MAAŞLARI

İnfaz Koruma Memuru (İKM), Gardiyan maaşları 2021 yılı ile birlikte 4.600 TL oldu. Gardiyanların alacakları net maaşlara hizmet yeri, hizmet süresi, ilave tazminat ödemeleri de ekleniyor.

Öte yandan İKM, gardiyan pozisyonunda hizmet süresi fazla olan personeller 5.0000 TL'yi geçen maaş aldıkları bilinmektedir.


KİMLER GARDİYAN, KORUMA İNFAZ MEMURU OLABİLİR?

Gardiyan olabilmek için aşağıda yer alan şartları taşımanız gerekmektedir;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak

En az lise diplomasına sahip olmak
Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak
Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak
KPSS'den en az 70 puan almış olmak
Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak
30 yaşını aşmamış olmak

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını 18 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında yapabilecek. İlanda yer ala bilgide şöyle ifade yer alıyor;

''Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç (3) katı kadar aday sözlü mülakata çağrılacak.''


KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

CTE katipliği ilanına başvuru yapmak isteyen adaylarda taşınması istenen şartlar şöyle;

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 05.02.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (ceza infaz kurumu kâtibi) 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum