2021 İŞKUR Genel Müdürlüğü personel alımı yeni ilanları! 2021 İŞKUR personel alımı başvuru şartları ve kontenjanlar...

2021 İŞKUR personel alımı başvuru şartları ve kontenjanlar... Türkiye İş Müesseseyi Genel Müdürlüğü (İŞKUR) bünyesinde yapılacak alımların başvuru koşulları ve kontenjanları açıklandı. KPSS 2020/2 seçim rehberi ile birlikte lisans mezunu adaylar 2021 İŞKUR Genel Müdürlüğü bünyesinde memur, bilgi hazırlama ve hakimiyet işletmeni, aktüer kadrolarına müracaat yapabilecek. İşte 4 senelik üniversitelerden mezun olan adayların müracaat edebilecekleri kadroların koşulları…

2021 İŞKUR Genel Müdürlüğü personel alımı yeni ilanları! 2021 İŞKUR personel alımı başvuru şartları ve kontenjanlar...
02 Ocak 2021 - 15:10 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 - 15:44

2021 İŞKUR Genel Müdürlüğü personel alımı yeni ilanları! 2021 İŞKUR personel alımı başvuru şartları ve kontenjanlar... KPSS 2020/2 seçim rehberi ile birlikte Eylül ayında reelleştirilen lisans imtihanına katılan adayların imtihan puanlarına göre müracaat yapabilecekleri kadroların kontenjanları belirli oldu.  Türkiye İş Müesseseyi, İstanbul, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Kilis ve öbür pek çok şehirde bünyesinde çalışacak 55 memur alımı yapacak. Lisan mezunları 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında müracaatlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bitirecek. Lisans mezunlarının yerleştirme işlemlerinde KPSS imtihanından aldıkları P3 puanı kullanılacak. Peki İşkur Genel Müdürlüğü personel alımı müracaat koşulları neler? İşte İŞKUR memur alımı müracaat ekranı…

İŞKUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR Genel Müdürlüğündeki açık pozisyonlara müracaat yapacak lisans mezunları için seçimler 7 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. ÖSYM tarafından yayımlanan rehberde müracaatların netlikle uzatılmayacağı kesin bir dille ifade edildi.  Seçim işlemi yapmak isteyen üniversite mezunları aşağıda bulunan dolaysız adres üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden açılan kadro ve pozisyonlara müracaat yapabilecek.  

 

İŞKUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
 

LİSANS MEZUNLARININ BAŞVURABİLECEĞİ DİĞER KADROLAR!

KPSS 2020/2 tercih kılavuzunda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde toplamda 55 kişilik memur, aktüer ve veri hazırlama kontrol işletmeni alınacak detaylı alımlara aşağıda bulunan tablolardan erişim sağlayabilirsiniz.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?Adaylar, yerleştirme neticelerini T.C. Kimlik Numaraları ve parolaları ile ÖSYM’nin internet sayfasını bilebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme neticeleri ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından alakalı müesseselere elektronik civarda verilecektir. Yerleştirme neticeleri ile ilgili olarak adaylara ve ilgili müesseselere postayla rastgele bir doküman sevk et.

Kamu müessese ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik civarda kendi parolalarıyla
ÖSYM'den edindikleri/edinecekleri müessese parolasıyla) edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar soyulmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu müessese/kuruluşlarına müracaat etecekler, soyulmak için hangi dokümanın zorunlu olduğunu ve bu dokümanın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu müessese veya kuruluşlardan bileceklerdir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

f) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

g) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.


YORUMLAR

  • 0 Yorum