2021 Devlet Hava Meydanları İşletmesi memur alımı başvuru şartları! 2021 Mühendis ve memur başvuruları...

2021 Devlet Hava Meydanları İşletmesi memur alımı başvuru şartları... Devlet Hava Alanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 116 memur alımı yapacak. ÖSYM 2020/2 seçim rehberi ile birlikte kontenjanlar ve müracaat koşulları belirli oldu. DHMİ tarafından açılan pozisyonlar Mühendis, Memur ve Stajyer Aım Memuru olarak görevlendirilecek. İşte 2021 senesinde lisans mezunlarının KPSS puanlarıyla müracaat edebileceği kadroların müracaat koşulları…

2021 Devlet Hava Meydanları İşletmesi memur alımı başvuru şartları! 2021 Mühendis ve memur başvuruları...
03 Ocak 2021 - 09:03 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 - 09:04

Devlet Hava Alanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) yeni sene ile birlike lisans mezunlarından 116 memur alımı yapacak. ÖSYM tarafından açıklanan 2020/2 KPSS seçim rehberi ile birlikte alımlara dair ayrıntılarda tanımlandı. İstanbul, Ankara, Samsun, Isparta, Iğdır, Muş , Sinop ve Kastamonu başta olmak üzere DHMİ bünyesinde çalışacak öbür pek çok şehirde alımlar yapılacak. 4 senelik üniversite mezunları Eylül ayında reelleştirilen KPSS lisans imtihanından aldıkları P93 puanları ile müracaat yapabilecek. Peki Devlet Hava Alanları İşletmesi memur alımı müracaat koşulları neler? İşte 116 memur alımı müracaat ekranı

2021 DHMİ MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?


Ölçme Tercih Etme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020/2 seçim rehberi yayımlandı. Devlet Hava Alanları İşletmesi Genel Müdürlüğü memur alımı müracaatında bulunacak adaylar 7 Ocak 2021 tarihine kadar müracaat yapabilecek. Yayınlanan özellikle  rehberde müracaatların uzatılmayacağı ifadesi yer aldı. 

Lisans kısımlarından mezun olan adaylar aşağıda bulunan dolaysız adres üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C kimlik numarası ve parolasıyla giriş yaparak seçimde bulunabilecek. Aşağıda bulunan tablolar üzerinden kadrolara ve ayrıntılı kontenjanlara erişebilirsiniz.


İşte kılavuza göre yapılacak 116 kişilik alımdaki açık kadrolar;

APRON MEMURU

ARFF MEMURU

MEMUR

MÜHENDİS

STAJYER AIM MEMURU

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2.2.ARFF MEMURU (İTFAİYECİ)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait ARFF Memuru (İtfaiyeci) pozisyonunu tercih edecek adayların aşağıdaki şartları da taşımaları gerekmektedir:
a) En az 1.65 metre boyunda olmak.

b) Boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 10 fazla veya 15noksan kilo ağırlıkta olmak. (Tartma ve ölçme aç karnına ve çıplak ayakla olacaktır.)

c) Astım, bronşit, nefes darlığı, epilepsi, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık, ileri derecede görme bozukluğu vb. biyolojik rahatsızlığı bulunmamak.

d) Aşırı psikolojik duyarlılık ve heyecan, davranış bozuklukları, kapalı alan korkusu, yükseklik korkusu, karanlık korkusu, kan tutması vb. psikolojik ve sinirsel rahatsızlıklardan herhangi birine yakalanmamış olmak.

e) "c" ve "d" maddelerinde belirtilen bedensel ve psikolojik yapı ile yurdun her yerinde ARFF (Hava

Alanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) Memuru olarak görev yapabileceğine dair tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden "Sağlık Kurulu" raporu almış olmak

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR NELER?

İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

f) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;


Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

g) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

 


YORUMLAR

  • 0 Yorum