2021'de bankalardan ilk kötü haber maalesef hemen geldi Bankada parası bulunan vatandaşlar şoke oldu!

31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Fiyatlara İlişkin Usûl ve Temeller Hakkında Şartname (Sayı: 2020/7)'de Farklılık Yapılmasına İlişkin Şartname (Sayı: 2020/18) ve Bankalarca Ticari Alıcılardan Alınabilecek Fiyatlara İlişkin Usul ve Temeller Hakkında Şartname (Sayı: 2020/4)'de Farklılık Yapılmasına İlişkin Şartname (Sayı: 2020/19) kapsamında 2021 senesinde uygulanacak olan banka giderleri fiyatlarına zam geldi.

2021'de bankalardan ilk kötü haber maalesef hemen geldi Bankada parası bulunan vatandaşlar şoke oldu!
04 Ocak 2021 - 11:37 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 - 11:38
Ekonomiajansı.com  / Bankada parası olanlara Merkez Bankası'ndan fena haber geldi. Bankacılık giderlerine zam geldi. Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiren çok ehemmiyetli iki tertip etme hakkında Resmi Gazete'de yeni iki idaremelik yayımlandı. Merkez Bankası tarafından yayımlanan yeni idaremelik kapsamında banka giderleri için 2021 maliyet tarifesi belirli oldu!

BANKA GİDERLERİNE TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ ZAMMI GELDİ! 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31 Aralık 2020 tarihli (Resmi) Gazete ile yayımlanan idaremelik kapsamında bankacılık işlemleri karşılığında alınan giderlere yönelik ehemmiyetli tertip etmelere gidildi. 

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK FIYATLARA İLİŞKİN USÛL VE TEMELLER HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/3/2020 tarihli ve 31061 rakamlı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Fiyatlara İlişkin Usûl ve Temeller Hakkında Şartname (Sayı: 2020/7)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent ilave edilmiş ve öteki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) FAST işlemleri: Merkez Bankasının sahibi olduğu Fonların Anlık ve Kesintisiz Transferi Sistemi kullanılarak reelleştirilen ödeme işlemlerini,”


MADDE 2 – Aynı Beyannamenin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin” ibaresi “ELEKTRONIK FON TRANSFERI sisteminin” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

“(6) FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücret, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen azami ücret kısıtlamalarına tabidir. ELEKTRONIK FON TRANSFERI sisteminin resmi çalışma saatleri dışında reelleştirilen FAST işlemleri için mevzubahisi azami fiyatlar yüzde elli artırımlı olarak uygulanır.”
MADDE 3 – Aynı Beyannamenin Ek-1’inde yer alan “3.3. Beynelmilel Fon Transferi ve Iletileşme Fiyatı” ibaresinden sonra gelmek üzere “3.4. FAST Fiyatı” ibaresi ilave edilmiştir.

MADDE 4 – Bu Şartname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Şartname kararlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK FIYATLARA İLİŞKİN USUL VE TEMELLER HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ


BANKACILIK GİDER DÜZENLEMESİ İÇİN 2021 AYARI GELDİ! 

Yayımlanan idaremelik kapsamında bankaların ticari alıcılarından tahsil etmiş oldukları bankacılık gider fiyatlarına 2021 seneyi ayarı gelmiş oldu. Şartnamede yayımlanan "(2) Bu Beyannamenin 15 inci maddesinin birinci fıkrası ile 18 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki fiyat ve parasal sınırlar her sene azami, Türkiye İstatistik Müessesesince bir evvelki yılsonu haysiyetiyle açıklanan senelik tüketici maliyet endeksi çoğalış oranında artırılarak bankaların web sitesinde duyuru edilir" maddesi kapsamında tahsil edilen bankacılık fiyatlarına ve parasal sınırlara TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ orannı aşmayacak biçimde zam gelecek ve mevzubahisi yeni sayılar bankaların internet siteleri üzerinden duyuru edilecek.


 

YORUMLAR

  • 0 Yorum