150.000 TL faizsiz köye dönüş kredisi Ziraat Bankası'ndan! 84 ay vade fırsatıyla köyünde hayvancılık, çiftçilik yapacaklara kredi nasıl alınır?

​​​​​​​Faizsiz 150.000 TL köye dönüş kredisi müjdesi... Proje başvuruları birçok şehirde devam ediyor. Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var adı verilen proje ile binlerce kişiye faizsiz 84 ay vade ile 150 bin TL faizsiz kredi verileceği bildirildi. Ziraat Bankası aracılığıyla sağlanacak kredi için başvuruda bulunacak olanlar başvurularını İl Tarım Müdürlüklerine giderek yapacaklar. Başvuru aşamasında en önemli detay, "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'SÜRÜ' Nedenim Var Projesi" için hangi şehir için başvuru yapılacaksa o şehrin il tarım müdürlüklerine gidilecek. 

150.000 TL faizsiz köye dönüş kredisi Ziraat Bankası'ndan! 84 ay vade fırsatıyla köyünde hayvancılık, çiftçilik yapacaklara kredi nasıl alınır?
07 Aralık 2020 - 09:12 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 - 09:13
Faizsiz 150.000 TL köye dönüş kredisi müjdesi... 81 şehrin Tarım Şehir Müdürlükleri aracılığıyla bir kampanya başlatıldı ve başlatılacak. 7 sene vadeye kadar 150.000 TL faizsiz kredi verilecek yurttaşlarda aranan koşullar ve müracaat ayrıntıları yazımızda. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' ismi verilen proje ile küçükbaş hayvan şirketlerinin dişi hayvan varlığının minimum 100 başa eriştirerek sürdürülebilir ekonomik firmalar oluşturulması, atıl firma kapasitelerinin yapıma kazandırılmasıdır. Devletin tarım adına atmış olduğu son adımlardan birisi de Ziraat Bankası ile Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından sağlanan kredi projesi oldu. Ayrıca Ziraat Bankası aracılığıyla kullanılacak kredide ipotek olmayacak, geri ödemelerde faiz uygulanmayacak. Söz konusu projeye başvuru yapmak için İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.
 
PROJE İÇERİĞİ

Söz konusu projenin içeriği hakkında şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır." 

KİMLERE 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK?

84 ay vadeli verilecek 150 bin TL faizsiz kredi için aranan başvuru şartları şu şekilde:


- Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması,

- Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olması,

- İlk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanlar Proje kapsamında değerlendirmeye alınmaz. İşletme devir alarak başvurmaları halinde de başvuruları kabul edilmez.

- Proje kapsamında alacağı hayvanlarla birlikte işletmesindeki dişi küçükbaş hayvan varlığını asgari 100 (yüz) başa ulaştırmalı ve Proje kapsamında kullanacağı Yatırım Kredisinin devamı boyunca Proje kapsamındaki ırklara sahip dişi hayvan varlığını, Proje kapsamında edindiği hayvan sayısının/100 (yüz) başın (hangisi yüksekse) altına indirmemelidir.

- İşletmesinin bulunduğu yerde ikamet ediyor olmalıdır.

- Küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve Proje kapsamında edineceği hayvanlarla tüm sürüsünü barındırma kapasitesi bulunan barınağa (ağıla) sahip olmalıdır.

- Faaliyet gösterdiği bölgede bulunan meralardan yararlanıyor olmalı/mera kullanımına engel hali bulunmamalı ve/veya yıllık kaba yem ihtiyacının asgari % 50'sini yetiştirme imkanına sahip olmalıdır. Üreticinin projeye başvurabilmesi için aşağıda yer alan 3 maddeden 1 tanesini sağlaması yeterlidir. a-)Üreticinin meradan yararlanması; b-)Yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50 sini yetiştirmesi; c-)Üretici meradan yararlanıyor ve yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50'sini yetiştiriyor olması;

- Proje kapsamında alınacak hayvanların kendi işletmesinden çıkmamış olması gerekmektedir. Proje kapsamında hayvan satmış olan kişiler tekrar aynı hayvanlar için projeden faydalanamaz.

- Birinci derecede akraba arasındaki alım / satımlar Proje kapsamına alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Kredi değerlendirmesi şu şekilde yapılacak: 

(a) Başvurularla ilgili olarak, Üretici/Üreticiler tarafından beyan edilen barınak kapasitesi, koyun ve arazi varlığı dikkate alınarak İlçe Proje Değerlendirme Komisyonunca ön değerlendirme yapılır. 

(b) Başvuruların değerlendirilmesinde öncelikli hedef; sürü büyüklüğü küçük olan yetiştiricilerin (100 başa kadar anaç koyun varlığına sahip) kapasitelerinin artırılmasıdır. Başvuruların Değerlendirilmesinde, O yıla (en son destek verilen) ait Anaç Kovun Keçi Destekleme Tespitlerinde işletmesinde 100 baş ve altı anaç Küçükbaşı olan yetiştiriciler öncelikli olarak değerlendirilecektir. Yine destekleme müracaatında, İlçe Proje Değerlendirme komisyonları 100-200 baş anaç hayvanı olan işletmelerin kapasite artırımı yapabilmesi amacıyla, ikinci olarak kontenjan ayırabilecektir.

(c) Belgeleri uygun olan yetiştiriciler, İlçelerde Kaymakam Başkanlığında toplanacak olan İlçe Proje Değerlendirme Komisyonlarında değerlendirilir. Komisyon tarafından, yukarıda belirtilen başvuru koşullarının sağlanıp sağlanmadığı, kapasitesinin uygun olup olmadığı belirlenir, İlçe Proje Değerlendirme Komisyonları tarafından her başvuru sahibine ait bilgiler ekte (EK-1) yer alan tabloya işlenerek değerlendirme yapılır ve komisyonca imzalanarak İl Proje Değerlendirme Komisyonuna gönderilir.

(d) İl Proje Değerlendirme Komisyonu, İlçelerden gelen listelerdeki çiftçileri kredibilite açısından değerlendirilmek üzere Banka’ya gönderir.

(e) Banka tarafından Kredibilitesi uygun olan Üretici/Üreticilerin isimleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ ne yazılı olarak bildirilir. İl Proje Değerlendirme Komisyonlarınca Kredibilitesi uygun bulunan yetiştiriciler değerlendirilir.

(f) İl Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun bulunarak Valilik Proje Değerlendirme komisyonuna gönderilen listeler, Komisyonca tekrar değerlendirilerek nihai karar alınır.

(g) Valilik Ana Proje Komisyonunun kararı kesindir. Kararlar uygulanmak üzere İl Proje Değerlendirme komisyonuna gönderilir.

(h) İl Proje Değerlendirme Komisyonu kredi kullanması uygun bulunan kişilerin listesini, İlçe Proje Değerlendirme Komisyonuna bildirir, İlçe Proje Değerlendirme Komisyonlarınca üreticiler bilgilendirilir.

(ı) Kesinleşen asil listeler,  Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü internet sitelerinden yayımlanır.

(j) Kesinleşen listede yer alan Üretici/Üreticilerin kredi ile ilgili tüm işlemleri ve kredi kullandırılması Bankanın kendi esas ve usullerine göre yapılır.

(k) Banka tarafından kendisine kredi limiti tahsis edilen ve işlemleri tamamlanarak isimleri İl Müdürlüğüne bildirilen Üretici/Üreticiler, belirlenen süre içerisinde bağlı bulunduğu İlçe Müdürlüklerine giderek Tahhütnameyi (EK-3) imzalar.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Söz konusu projeye başvuru yapmak için İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz. Ziraat Bankası aracılığıyla sağlanacak kredi için başvuruda bulunacak olanlar başvurularını İl Tarım Müdürlüklerine giderek yapacaklar. Başvuru aşamasında en önemli detay, "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'SÜRÜ' Nedenim Var Projesi" için hangi şehir için başvuru yapılacaksa o şehrin il tarım müdürlüklerine gidilecek. 


Ekonomiajansı.com 

YORUMLAR

  • 0 Yorum